karijatida

karijatída ž
DEFINICIJA
1. pov. u antičkoj Grčkoj, na Peloponezu Artemidina svećenica iz grada Karije
2. arhit. kip žene koji u konstrukciji zgrade služi kao ukrasni stup
ETIMOLOGIJA
grč. Karyȃtis, <mn> Karyátides

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • karijatída — ž 1. {{001f}}pov. u antičkoj Grčkoj, na Peloponezu Artemidina svećenica iz grada Karije 2. {{001f}}arhit. kip žene koji u konstrukciji zgrade služi kao ukrasni i noseći stup ✧ {{001f}}grč …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • КАРИАТИДА — скульптурная опора в виде женской фигуры, поддерживающая антаблемент или другой архитектурный элемент (Болгарский язык; Български) кариатида (Чешский язык; Čeština) karyatida; kanefora; kora (Немецкий язык; Deutsch) Karyatide (Венгерский язык;… …   Строительный словарь

  • kora — kóra ž DEFINICIJA 1. (Kora) drugo ime grčke božice Perzefone (zazivano u misterijama) 2. umj. lik mlade idealizirane djevojke (u antičkom kiparstvu), ob. stoji kao karijatida ETIMOLOGIJA grč. kórē: djevojka …   Hrvatski jezični portal

  • telamon — telàmōn m <G telamóna> DEFINICIJA 1. čvrsta traka od kože kojom se opasuje ili veže odjeća u struku; remen, pojas, pas 2. pov. arhit. stup u obliku muške figure koji služi kao potporanj za balkone, izbočenja, krov i sl., usp. karijatida… …   Hrvatski jezični portal

  • Erehtejon — Erehtèjon m DEFINICIJA antički hram na atenskoj Akropoli (kraj 5. st. pr. Kr.), sa svojih šest karijatida najljepši spomenik atičko jonskoga stila …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.