smekšati


smekšati
smèkšati svrš. <prez. -ām, pril. pr. -āvši, prid. trp. smȅkšān>
DEFINICIJA
1. (što) načiniti mekim ili mekšim
2. pren. a. (koga) učiniti popustljivim, manje strogim b. (se) postati popustljiviji, manje strog [smekšale su ga njene suze]
3. (se) postati mekši
ETIMOLOGIJA
s (a)- + v. mek, mekan

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • smèkšati — (koga, što, se) svrš. 〈prez. ām (se), pril. pr. āvši (se), prid. trp. smȅkšān〉 1. {{001f}}(što) načiniti mekim ili mekšim 2. {{001f}}pren. a. {{001f}}(koga) učiniti popustljivim, manje strogim b. {{001f}}(se) postati popustljiviji, manje strog… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • smekšavati — smekšávati (što, koga, se) nesvrš. <prez. smèkšāvām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. smekšati ETIMOLOGIJA vidi smekšati …   Hrvatski jezični portal

  • S- — {{upper}}S {{/upper}} ({{upper}}SA {{/upper}}) kao prvi dio riječi 1. {{001f}}u tvorbi glagola znači a. {{001f}}uklanjanje [skinuti; zbaciti] b. {{001f}}sastavljanje [sljubiti se; sastaviti] c. {{001f}}skupljanje, gomilanje [združiti] d.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • smekšávati — (što, koga, se) nesvrš. 〈prez. smèkšāvām (se), pril. sad. ajūći (se), gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}smekšati{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ublážiti — (što) svrš. 〈prez. ùblāžīm, pril. pr. īvši, prid. trp. ùblāžen〉 1. {{001f}}učiniti blažim nešto oštro, surovo, oslabiti oštrinu, žestinu čega [∼ napade] 2. {{001f}}učiniti popustljivijim, učiniti podnošljivijim; smekšati, umiriti, utoliti,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • s- — (sa ) DEFINICIJA kao prvi dio riječi 1. u tvorbi glagola znači a. uklanjanje [skinuti; zbaciti] b. sastavljanje [sljubiti se; sastaviti] c. skupljanje, gomilanje [združiti] d. rezultat, izvršenje radnje u potpunosti [zgaziti; speći; smekšati;… …   Hrvatski jezični portal

  • macerirati — macerírati (se) dv. <prez. macèrīrām (se), pril. sad. ājūći (se), pril. pr. āvši (se), gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. (što) smekšati/smekšavati namakanjem 2. a. (se) rel. trapiti se postom b. pren. (na)mučiti se, trapiti se ETIMOLOGIJA vidi… …   Hrvatski jezični portal

  • maceracija — macerácija ž DEFINICIJA 1. pat. razmekšanje tkiva zbog dugotrajna vlaženja 2. med. uklanjanje organskih dijelova kosti 3. bot. prožimanje biljaka ekstrakcijskom tekućinom kako bi se izlučile određene tvari 4. kem. natapanje različitog materijala… …   Hrvatski jezični portal

  • lenicija — lenícija ž DEFINICIJA fon. konsonantska mutacija, očituje se u nizu pojava slabljenja intervokalnih suglasnika ETIMOLOGIJA lat. lenitio ≃ lenire: smekšati …   Hrvatski jezični portal

  • ublažiti — ublážiti (što) svrš. <prez. ùblāžīm, pril. pr. īvši, prid. trp. ùblāžen> DEFINICIJA 1. učiniti blažim nešto oštro, surovo, oslabiti oštrinu, žestinu čega [ublažiti napade] 2. učiniti popustljivijim, učiniti podnošljivijim; smekšati, umiriti …   Hrvatski jezični portal


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.