kapilara


kapilara
kapilára ž
DEFINICIJA
1. anat. najmanja krvna žilica, spona u cirkulaciji između arterija i vena
2. tanka cjevčica
ETIMOLOGIJA
lat. capillaris: koji pripada dlaci, kosi ← capillus: vlas, dlaka

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • kapilára — ž 1. {{001f}}anat. najmanja krvna žilica, spona u cirkulaciji između arterija i vena 2. {{001f}}tanka cjevčica ✧ {{001f}}lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kapilara — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ia, CMc. kapilaraarze {{/stl 8}}{{stl 7}} rurka o bardzo małej średnicy przekroju, wewnątrz której występuje zjawisko wznoszenia się i opadania cieczy znajdującej się w równowadze; rurka włoskowata <łac.> {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • kapilara — ż IV, CMs. kapilaraarze; lm D. kapilaraar 1. anat. kapilary «najmniejsze, cienkościenne naczynia krwionośne tworzące sieci, które łączą najmniejsze tętnice z najmniejszymi żyłami; także najdrobniejsze naczynia limfatyczne, stanowiące początek dla …   Słownik języka polskiego

  • kapilára — e ž (ȃ) 1. anat. najtanjša krvna ali mezgovna žila: obolelost kapilar / kožne, pljučne kapilare / krvne kapilare / skleroza kapilar 2. fiz. zelo tanka cevka, ki ima veliko površino glede na prostornino vsebovane tekočine: alkohol v kapilari …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • kapilarny — przym. od kapilara a) w zn. 1: Naczynia kapilarne. b) w zn. 2: ∆ Rurka kapilarna → kapilara w zn. 2 c) w zn. 3: ∆ Wody kapilarne «wody podziemne wznoszące się w bardzo drobnych porach i szczelinach skalnych ponad zwierciadło wód gruntowych» …   Słownik języka polskiego

  • Korhan Abay — (born 1954 in Istanbul, Turkey) is a Turkish actor, author, film director and producer.CareerKorhan Abay is a show business icon in Turkey, well known for his work as an actor, writer, host and producer of numerous national and international TV… …   Wikipedia

  • kȁmēn — m 〈N mn enovi/ i, zb. kàmēnje〉 1. {{001f}}a. {{001f}}kruta i tvrda tvar određenog mineralnog i kemijskog sastava koja se nalazi unutar ili na površini vanjske kore Zemlje [eruptivni ∼] b. {{001f}}pojedinačna stijena ili odlomak stijene oštrih ili …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • žı̏lica — ž 1. {{001f}}dem. od žila 2. {{001f}}bot. krajnji, najsitniji dio korijena biljke 3. {{001f}}anat. vidljiva tanka, crvena krvna žila na površini kože čovjeka i toplokrvnih bića, kapilara 4. {{001f}}{{c=1}}v. {{ref}}žilj1{{/ref}} 5.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ferforje — is., Fr. fer forgé Kapılara, pencerelere veya evlerin iç bölümlerine süsleme amacıyla yapılıp takılan dövme demir …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • zemberek — is., ği, Far. zenbūrek 1) Saatlerin çeşitli parçalarını harekete geçiren bölüm, yay 2) Kapılara takılan yaylı kapama düzeneği 3) tar. Hayvan sırtında taşınabilen küçük top 4) tar. Çelik veya pirinçten yapılmış ok Birleşik Sözler zemberek kutusu… …   Çağatay Osmanlı Sözlük


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.