smetlaričin
smȅtlaričin prid.
DEFINICIJA
koji pripada smetlarici
ETIMOLOGIJA
vidi smesti

Hrvatski jezični portal. 2014.