smetlarev
smȅtlārev (smȅtlārov) prid.
DEFINICIJA
koji pripada smetlaru
ETIMOLOGIJA
vidi smesti

Hrvatski jezični portal. 2014.