kaubojski


kaubojski
kàubojski pril.
DEFINICIJA
kao kauboj, na način kauboja [nastupati kaubojski; jahati kaubojski]
ETIMOLOGIJA
vidi kauboj

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • kaubojski — kàubojskī prid. DEFINICIJA 1. koji se odnosi na kauboje [kaubojski stil života; kaubojski film] 2. pren. žarg. koji je neotesan; divlji, grub, nasilnički, primitivan ETIMOLOGIJA vidi kauboj …   Hrvatski jezični portal

  • kàubojski — pril. kao kauboj, na način kauboja [nastupati ∼; postići ∼] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kàubojskī — prid. 1. {{001f}}koji se odnosi na kauboje [∼ stil života; ∼ film] 2. {{001f}}pren. žarg. koji je neotesan; grub, divlji, primitivan, nasilnički …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kaubójac — m 〈G jca, N mn jci, G kaùbōjācā〉 razg. kaubojski film, vestern …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • lȁso — m 〈G mn lȃsā〉 dugi konop s omčom na jednom kraju (ob. za hvatanje stoke) [kaubojski ∼] ✧ {{001f}}engl. ← šp …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • tȅksaški — pril. 1. {{001f}}kao Teksašanin, na način Teksašanina 2. {{001f}}pren. razg. grubo, rabijatno, kršenjem pravila pristojnosti i normalnog ophođenja; kaubojski, revolveraški …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • stetson — stètson m DEFINICIJA šešir s velikim obodom, kaubojski šešir ETIMOLOGIJA engl. Stetson© …   Hrvatski jezični portal

  • kaubojac — kaubójac m <G jca, N mn jci, G kaùbōjācā> DEFINICIJA razg. kaubojski film, vestern ETIMOLOGIJA vidi kauboj …   Hrvatski jezični portal

  • teksaški — tȅksaški pril. DEFINICIJA 1. kao Teksašanin, na način Teksašanina 2. pren. razg. grubo, rabijatno, kršenjem pravila pristojnosti i normalnog ophođenja; kaubojski, revolveraški ETIMOLOGIJA vidi Teksas …   Hrvatski jezični portal


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.