smeteno
smetèno pril.
DEFINICIJA
sa smetenošću, na smeten način; smušeno, konfuzno
ETIMOLOGIJA
vidi smesti

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • smetèno — pril. sa smetenošću, na smeten način; smušeno, konfuzno …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bèzglavo — pril. kao bez glave; besciljno, smušeno, suludo, sumanuto, pometeno, smeteno …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • júriti — nesvrš. 〈prez. īm, pril. sad. rēći, gl. im. rēnje〉 1. {{001f}}(∅) vrlo brzo se kretati; trčati 2. {{001f}}naganjati (koga); progoniti ⃞ {{001f}}juri kao muha bez glave žuri se zbunjeno, nesuvislo, smeteno; ∼ suknje (za suknjama) biti ženskar …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kònfūzno — pril. na konfuzan način, u konfuziji; smušeno, nesuvislo, smeteno, zbunjeno, zbrkano …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • mùha — mùh|a ž 〈D L i, G mn múhā〉 zool. najrašireniji leteći kukac, iz roda dvokrilaca (Musca), s mnogobrojnim vrstama, od kojih je najraširenija obična muha (Musca domestica) [konjska ∼a; ce ce ∼a; ∼a zujara] ∆ {{001f}}∼a kategorija sport najlakša… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nȅbulōzno — pril. na nebulozan način; maglovito, mutno, nerazumljivo, smeteno …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nȅpribrāno — pril. bez pribranosti; smeteno …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • spȅtljāno — pril. sa spetljanošću, na spetljan način; pobrkano, smeteno, smušeno …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zbȗnjeno — pril. na zbunjen način; smeteno …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • spetljano — spȅtljāno pril. DEFINICIJA sa spetljanošću, na spetljan način; pobrkano, smeteno, smušeno ETIMOLOGIJA vidi spetljati …   Hrvatski jezični portal