katolicizam


katolicizam
katolicìzam m <G -zma>
DEFINICIJA
1. jedna od kršćanskih vjeroispovijesti
2. a. obredi, crkveni običaji i nauk Rimokatoličke crkve b. hijerarhijski sustav katoličke crkvene vlasti s papom (Svetim ocem) na čelu; katoličanstvo, rimokatolicizam
ETIMOLOGIJA
vidi katolik

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • katolicìzam — m 〈G zma〉 1. {{001f}}jedna od kršćanskih vjeroispovijesti 2. {{001f}}a. {{001f}}obredi, crkveni običaji i nauk Rimokatoličke crkve b. {{001f}}hijerarhijski sustav katoličke crkvene vlasti s papom (Svetim ocem) na čelu; katoličanstvo …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Asenovo, Pleven Province — Asenovo ( bg. Асеново) is a village in northern Bulgaria, part of Nikopol municipality, Pleven Province. It was founded in 1892 by Roman Catholic 203 households of Banat Bulgarians returning to Bulgaria from the Banat. They came mainly from the… …   Wikipedia

  • katoličánstvo — sr 1. {{001f}}{{c=1}}v. {{ref}}katolicizam{{/ref}} 2. {{001f}}ukupnost katolika, katolički svijet, katolici kao mnoštvo ili stanovništvo …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kȁtoličiti — (koga, što) nesvrš. 〈prez. īm, pril. sad. čēći, gl. im. čēnje〉 privoditi katolicizmu/katoličanstvu, činiti da tko ili što postane katolik ili da potpadne pod katolicizam …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kȁtolički — pril. kao katolik, na način katolika ili kao katolicizam …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kȁtoličkī — kȁtoličk|ī prid. koji se odnosi na katolike ili katolicizam [∼a misa; ∼i obred] ∆ {{001f}}Katolička (Rimokatolička) crkva kršćanska crkva začeta po Kristu, uspostavljena hijerarhijom (na čelu s papom), nasljednica apostolskog zbora; u opreci je… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • rimokatolicizam — rimokatolicìzam m <G zma> DEFINICIJA v. katolicizam ETIMOLOGIJA vidi rimokatolik …   Hrvatski jezični portal

  • maran — màrān m <G marána> DEFINICIJA pov. rel. prisilno pokršteni Židov u Španjolskoj od kraja 15. st. koji nije iskreno primio katolicizam, već potajno prakticirao judaizam ETIMOLOGIJA šp. marrano: svinja …   Hrvatski jezični portal

  • Marija — Màrija DEFINICIJA 1. v. 2. ime šesnaest europskih regentkinja i kraljica 3. Antoaneta (1755 1793), francuska kraljica, žena kralja Luja XVI, kći carice Marije Terezije, giljotinirana za vrijeme Francuske revolucije (izjava »Ako nemaju kruha, neka …   Hrvatski jezični portal

  • katoličanstvo — katoličánstvo sr DEFINICIJA 1. v. katolicizam 2. ukupnost katolika, katolički svijet, katolici kao mnoštvo ili stanovništvo ETIMOLOGIJA vidi katolik …   Hrvatski jezični portal


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.