aforističan
aforìstičan prid. <odr. -čnī>
DEFINICIJA
koji je kratak, jezgrovit
ETIMOLOGIJA
vidi aforizam

Hrvatski jezični portal. 2014.