snalaziti
snàlaziti (koga, se) nesvrš. <prez. -īm, pril. sad. -zēći, gl. im. -ažēnje>
DEFINICIJA
1. v. snaći
2. nositi se s teškoćama svakodnevnog života, prometati se, spodbijati se, okretati se (kojekako)
ETIMOLOGIJA
vidi snaći

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • snàlaziti — (koga, se) nesvrš. 〈prez. īm (se), pril. sad. zēći (se), gl. im. žēnje〉 1. {{001f}}{{c=1}}v. {{ref}}snaći{{/ref}} 2. {{001f}}nositi se s teškoćama svakodnevnog života, prometati se, spodbijati se, okretati se (kojekako) 3. {{001f}}orijentirati se …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bordìžati — (∅) nesvrš. (reg.) 〈prez. ām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje〉 reg. 1. {{001f}}pom. u jedrenju manevrirati ploveći protiv vjetra; burdižati 2. {{001f}}pren. snalaziti se u svakodnevnim situacijama, prilagođavati se okolnostima, ekonomizirati,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dovíjati se — (čemu) nesvrš. 〈prez. dòvījām se, pril. sad. ajūći se, gl. im. ānje〉 na sve načine tražiti izlaz iz neprilike ili nevolje; snalaziti se, domišljati se …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kormiláriti — (∅, čime) nesvrš. 〈prez. kormìlārīm, pril. sad. rēći, gl. im. rēnje〉 1. {{001f}}term. upravljati brodom pomoću kormila, biti kormilar 2. {{001f}}razg. retor. a. {{001f}}upravljati čime (kao brodom kroz teškoće i nevolje) b. {{001f}}snalaziti se,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • krpáriti — (∅, što) nesvrš. 〈prez. kr̀pārīm, pril. sad. rēći, gl. im. renje〉 snalaziti se u oskudnim mogućnostima da se što provede; improvizirati loše ili slabim mogućnostima [∼ iz dana u dan] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kȑpati — (koga, što, se) nesvrš. 〈prez. ām (se), pril. sad. ajūći (se), gl. im. ānje〉 1. {{001f}}stavljati zakrpe; iglom i koncem popravljati ono što je tkano ili pleteno; krpiti 2. {{001f}}pren. a. {{001f}}mučno i privremeno popravljati b.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kȕća — kȕć|a ž 1. {{001f}}zgrada koja ima zidove i krov i služi za stanovanje [kamena ∼a kuća od kamena; zidana ∼a kuća od opeke; (za razliku od drvene ili kuće od ćerpiča)]; hiža 2. {{001f}}a. {{001f}}obitelj, ukućani, porodica, loza [iz dobre ∼e] b.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • lútati — (∅) nesvrš. 〈prez. lȗtām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}kretati se čas ovamo čas onamo ne znajući puta 2. {{001f}}hodati bez cilja; tumarati, potucati se 3. {{001f}}pren. ne snalaziti se u čemu, ne znati pravi odgovor, rješenje itd.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • majstòrija — ž 1. {{001f}}majstorsko djelo, djelo izrađeno na majstorski način; majstorstvo, majstorluk 2. {{001f}}pren. pejor. lukavost, dovitljivost ⃞ {{001f}}∼ koze pase (cijela fraza: ∼ koze pase, dvi(je) otjera tri dotjera) posl. onaj koji se zna snaći… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nesnalàžljiv — prid. 〈odr. ī〉 1. {{001f}}koji se ne zna snalaziti, koji nije okretan 2. {{001f}}koji nije dorastao situaciji, opr. snalažljiv …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika