paleobotanika


paleobotanika
paleobotànika ž <D L -ici>
DEFINICIJA
ETIMOLOGIJA
paleo- + v. botanika

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • paleobotanika — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ib, CMc. paleobotanikaice, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} nauka badająca skamieniałości roślin żyjących we wcześniejszych epokach dziejów Ziemi {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • paleobotanika — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Mokslas, tiriantis iškastinius augalus, jų liekanas ir fosilijas, įvairių geologinių periodų augalų pasiskirstymą Žemėje. atitikmenys: angl. paleobotany vok. Paläobotanik, f; Paläophytologie,… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • paleobotanika — ż III, CMs. paleobotanikaice, blm «dział paleontologii i botaniki zajmujący się badaniem roślin z minionych epok geologicznych na podstawie kopalnych szczątków i odcisków tych roślin» …   Słownik języka polskiego

  • Paläobotanik — paleobotanika statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Mokslas, tiriantis iškastinius augalus, jų liekanas ir fosilijas, įvairių geologinių periodų augalų pasiskirstymą Žemėje. atitikmenys: angl. paleobotany vok. Paläobotanik, f;… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • Paläophytologie — paleobotanika statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Mokslas, tiriantis iškastinius augalus, jų liekanas ir fosilijas, įvairių geologinių periodų augalų pasiskirstymą Žemėje. atitikmenys: angl. paleobotany vok. Paläobotanik, f;… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • paleobotany — paleobotanika statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Mokslas, tiriantis iškastinius augalus, jų liekanas ir fosilijas, įvairių geologinių periodų augalų pasiskirstymą Žemėje. atitikmenys: angl. paleobotany vok. Paläobotanik, f;… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • палеоботаника — paleobotanika statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Mokslas, tiriantis iškastinius augalus, jų liekanas ir fosilijas, įvairių geologinių periodų augalų pasiskirstymą Žemėje. atitikmenys: angl. paleobotany vok. Paläobotanik, f;… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • Палеоботаника — (от Палео... и Ботаника)         палеофитология, отрасль ботаники, изучающая Ископаемые растения. Включает разностороннее исследование растений геологического прошлого, классификацию этих растений, установление их родства между собой и с… …   Большая советская энциклопедия

  • Нематофитовые водоросли — ? † Нематофитовые водоросли …   Википедия

  • paleo- — «pierwszy człon wyrazów złożonych oznaczający: dawny, przedhistoryczny; dotyczący prehistorii, np. paleoantropolog, paleobotanika» ‹z gr.› …   Słownik języka polskiego