paleozoik


paleozoik
paleozòik m
DEFINICIJA
geol. najstarija grupna formacija u geološkom razvoju Zemlje za koju je karakteristično intenzivno stvaranje planina; dijeli se na kambrij, ordovicij, silur, devon, karbon i perm
ETIMOLOGIJA
paleo- + -zoik

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • paleozòik — m geol. druga era u geološkom razvoju Zemlje, dijeli se na šest perioda: kambrij, ordovicij, silur, devon, karbon i perm, {{c=1}}usp. {{ref}}prekambrij, mezozoik, kenozoik{{/ref}} ✧ {{001f}}grč …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • paleozoik — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż IIa, D. u, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} trzecia era w dziejach Ziemi, po proterozoiku, a przed mezozoikiem, od ok. 600 do ok. 230 mln lat temu, obejmująca sześć okresów, w czasie których pojawiły się nowe gatunki roślin i… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • paleozoik — is., ği, jeol., Fr. paléozoïque 1) Birinci Çağ 2) sf. Bu zamanla ilgili …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • paleozoik — m III, D. u, N. paleozoikkiem, blm «trzecia era w dziejach Ziemi od około 600 do około 220 milionów lat temu, charakteryzująca się występowaniem zwierząt znanych współcześnie, a także wymarłych, oraz w świecie roślinnym pojawieniem się obok… …   Słownik języka polskiego

  • paleozóik — a m (ọ) geol. vek v geološki zgodovini zemlje, ki sledi praveku, stari zemeljski vek …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • paleozojski — paleòzojskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na paleozoik ETIMOLOGIJA vidi paleozoik …   Hrvatski jezični portal

  • dèvon — m geol. četvrto razdoblje paleozoika, {{c=1}}usp. {{ref}}paleozoik{{/ref}} ✧ {{001f}}engl …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kenozòik — m geol. posljednja era u geološkom razvoju Zemlje; dijeli se na dva razdoblja: tercijar (paleogen i neogen) i kvartar (pleistocen ili diluvij i holocen ili aluvij), {{c=1}}usp. {{ref}}prekambrij{{/ref}}, {{ref}}paleozoik{{/ref}},… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kàmbrīj — m geol. prvo razdoblje paleozoika, {{c=1}}usp. {{ref}}paleozoik{{/ref}} ✧ {{001f}}lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kàrbōn — m 〈G karbóna〉 1. {{001f}}ugljen; karbun 2. {{001f}}kem. element ugljik (simbol C, atomski broj 6), postoji u 3 alotropske modifikacije (dijamant, grafit i amorfni ugljik, fullereni) 3. {{001f}}geol. peto razdoblje paleozojske ere; tad su stvoreni …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.