paleolitik


paleolitik
paleolìtik (paleòlīt) m <G paleolíta>
DEFINICIJA
geol. starije kameno doba, najstarije pretpovijesno doba, ljudi žive od lova i ribolova, služe se grubim, neotesanim oruđem
ETIMOLOGIJA
paleo- + -lit1 (-litik)

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • paleolìtik — m geol. starije kameno doba, najstarije pretpovijesno doba, {{c=1}}usp. {{ref}}prapovijest{{/ref}} ✧ {{001f}}grč …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • paleolítik — a m (í) arheol. predzgodovinska doba, v kateri se uporablja kamenje za izdelavo orodja, starejša kamena doba: ostanki paleolitika; paleolitik in neolitik …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • paleolitski — paleòlītskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na paleolitik ETIMOLOGIJA vidi paleolitik …   Hrvatski jezični portal

  • Mirko Malez — Dr. Mirko Malez in 1976. Mirko Malez, PhD. Prof. (born November 5, 1924.) in the village Ivanec, near Varaždin; (died August 23, 1990.) in Zagreb, Croatia, was a prominent Croatian palaeontologist, speleologist, geo scientist, ecologist and… …   Wikipedia

  • paleòlītskī — prid. koji se odnosi na paleolitik …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pràpovijēst — ž 〈G esti, I esti/ ešću〉 pov. najstarije razdoblje ljudske povijesti, traje do pojave pisanih dokumenata; dijeli se na: kameno doba (paleolitik, mezolitik i neolitik), bakreno doba (halkolitik i eneolitik), brončano doba i željezno doba (starije… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • epipaleolitik — epipaleolìtik m DEFINICIJA geol. 1. najstarije razdoblje srednjeg kamenog doba (mezolitika) 2. rij. mezolitik u cjelini ETIMOLOGIJA epi + v. paleolitik …   Hrvatski jezični portal

  • neolítik — a m (í) arheol. prazgodovinska doba, v kateri se pojavijo poleg orodja iz kamna prvi lončarski izdelki, mlajša kamena doba: paleolitik in neolitik …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • paleo... — ali páleo... prvi del zloženk (ȃ) nanašajoč se na davno preteklost: paleoantropologija, paleografija, paleolitik, paleozoik …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • paleolítski — a o prid. (ȋ) nanašajoč se na paleolitik: paleolitski človek / paleolitska kultura / odkriti paleolitsko postajo …   Slovar slovenskega knjižnega jezika


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.