snalažljiv
snalàžljiv prid. <odr. -ī>
DEFINICIJA
koji se dobro snalazi, koji nalazi rješenja i izlaze u raznim prilikama i situacijama, spretan u rješavanju problema
ETIMOLOGIJA
vidi snaći

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • snalàžljiv — prid. 〈odr. ī〉 koji se dobro snalazi, koji nalazi rješenja i izlaze u raznim prilikama i situacijama, spretan u rješavanju problema …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nesnalažljiv — nesnalàžljiv prid. <odr. ī> DEFINICIJA 1. koji se ne zna snalaziti, koji nije okretan 2. koji nije dorastao situaciji, opr. snalažljiv ETIMOLOGIJA ne + v. snaći, snalažljiv …   Hrvatski jezični portal

  • cı̏pal — m 〈G pla, N mn pli〉 zool. 1. {{001f}}morska riba (Mugil cephalus); skočac, skakavica, butargan 2. {{001f}}〈mn〉 porodica riba koštunjača (Migilidae), žive poglavito na riječnim ušćima, hrane se životinjskim i biljnim ostacima ∆ {{001f}}∼ od porta… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • diplòmat — m (diplòmatkinja ž) 1. {{001f}}onaj koji se bavi diplomatskim poslovima 2. {{001f}}pren. onaj koji vješto izbjegava sukobe, onaj koji je snalažljiv, onaj koji sve uspijeva postići lijepim načinom i riječima …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dovìtljiv — prid. 〈odr. ī〉 koji se lako dovija, koji se dobro snalazi, koji se dosjeti u nevolji ili prema potrebi; domišljat, snalažljiv …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dȑven — prid. 1. {{001f}}〈odr. ī〉 a. {{001f}}koji je načinjen od drva [∼i stol] b. {{001f}}koji se sastoji od drva, koji čini drvo [∼a građa] 2. {{001f}}〈neodr.〉 pren. a. {{001f}}koji je nalik drvu po tvrdoći, po predodžbama o pomanjkanju okusa i sl. [∼o …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • elàstičan — prid. 〈odr. čnī〉 1. {{001f}}koji ima svojstvo tvari da nakon prestanka sile koja mu je promijenila oblik, poprimi prvotni oblik; rastezljiv, pružljiv, savitljiv [∼ zavoj] 2. {{001f}}pren. a. {{001f}}koji se lako prilagođuje; prilagodljiv b.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • gúja — ž 1. {{001f}}jez. knjiž. razg. a. {{001f}}{{c=1}}v. {{ref}}zmija{{/ref}} b. {{001f}}pren. ono što je po opasnim svojstvima slično zmiji 2. {{001f}}reg. glista 3. {{001f}}〈mn〉 zool. porodica zmija otrovnica (Elapidae), o. 170 vrsta, najpoznatije… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • gȃnco — (gȁnac) m reg. 1. {{001f}}kuka, čaklja 2. {{001f}}pren. pejor. onaj koji je spreman na podvalu, vrlo snalažljiv u svim situacijama, kojega se ne može prevariti; prefriganac, ganac, ganač [on/ona je ∼] ✧ {{001f}}tal …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • krètēn — m 〈G kreténa〉 1. {{001f}}onaj koji je vrlo teško duševno zaostao, {{c=1}}usp. {{ref}}kretenizam (1){{/ref}} 2. {{001f}}razg. onaj koji nije snalažljiv, koji je propustio priliku, koji nije opazio nešto očito; glupan, budala, nespretnjaković,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika