blagdanski
blȁgdānski pril.
DEFINICIJA
kao na blagdan
ETIMOLOGIJA
vidi blagdan

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • blagdanski — blȁgdānskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na blagdan i blagdane [blagdanski ručak; blagdansko raspoloženje]; blagdanji ETIMOLOGIJA vidi blagdan …   Hrvatski jezični portal

  • blagdanji — blȁgdānji prid. DEFINICIJA arh., v. blagdanski [u posvećene blagdanje dni] ETIMOLOGIJA vidi blagdan …   Hrvatski jezični portal

  • kalendar — kalèndār m <G kalendára> DEFINICIJA 1. tablica, popis dana i mjeseci u godini [džepni kalendar; zidni kalendar] 2. način računanja vremena [lunarni kalendar; solarni kalendar] 3. raspored obveza [kalendar mi je strašno nabijen] 4. pov.… …   Hrvatski jezični portal