obnažiti


obnažiti
obnážiti (koga, što, se) svrš. <prez. òbnāžīm (se), pril. pr. -īvši (se), prid. trp. òbnāžen>
DEFINICIJA
učiniti nagim; razgolititi
ETIMOLOGIJA
o (b)- + v. nag

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • obnážiti — (koga, što, se) svrš. 〈prez. òbnāžīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. òbnāžen〉 učiniti nagim; razgolititi …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • obnaživati — obnažívati (koga, što, se) nesvrš. <prez. obnàžujēm (se), pril. sad. obnàžujūći (se), gl. im. ānje> DEFINICIJA v. obnažiti ETIMOLOGIJA vidi obnažiti …   Hrvatski jezični portal

  • obnažívati — (koga, što, se) nesvrš. 〈prez. obnàžujēm (se), pril. sad. obnàžujūći (se), gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}obnažiti{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • odgŕnuti — (što) svrš. 〈prez. òdgr̄nēm, pril. pr. ūvši, prid. trp. òdgrnūt〉 1. {{001f}}ukloniti gornji sloj čega sipkog (pijeska, zemlje) 2. {{001f}}maknuti ono čime je tijelo bilo zagrnuto; otkriti, obnažiti …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • razgolítiti — (koga, se) svrš. 〈prez. razgòlītīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. razgòlīćen〉 1. {{001f}}(se) skinuti svu odjeću ili najveći dio odjeće, svući (se) toliko da se ostavlja dojam kako je tijelo golo ili je doista golo; otkriti, obnažiti 2.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • razgolititi — razgolítiti svrš. <prez. razgòlītīm, pril. pr. īvši, prid. razgòlīćen> DEFINICIJA 1. (se) skinuti svu odjeću ili najveći dio odjeće, svući (se) toliko da se ostavlja dojam kako je tijelo golo ili je doista golo; otkriti, obnažiti, razgoliti …   Hrvatski jezični portal

  • odgrnuti — odgŕnuti (što) svrš. <prez. òdgr̄nēm, pril. pr. ūvši, prid. trp. òdgrnūt> DEFINICIJA 1. ukloniti gornji sloj čega sipkog (pijeska, zemlje) 2. maknuti ono čime je tijelo bilo zagrnuto; otkriti, obnažiti ETIMOLOGIJA od (ot ) + v. grnuti …   Hrvatski jezični portal

  • obnažen — òbnāžen prid. <odr. ī> DEFINICIJA koji je je razodjeven, gol ETIMOLOGIJA vidi obnažiti …   Hrvatski jezični portal


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.