odnosno


odnosno
òdnosno pril.
DEFINICIJA
1. to jest, zapravo
2. što se tiče svakog pojedinog (u nabrajanju) [djeca mu imaju pet godina odnosno dvije godine]
ETIMOLOGIJA
vidi odnositi

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • òdnosno — pril. 1. {{001f}}to jest, zapravo 2. {{001f}}što se tiče svakog pojedinog (u nabrajanju) [djeca mu imaju pet godina ∼ dvije godine] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • odnôsen — sna o prid. (ó ō) knjiž. ki je v določenem odnosu s čim drugim: odnosna povezanost med stvarmi / odnosni pojmi relativni / preden je začel pisati študijo, si je prebral več odnosnih del del, ki se nanašajo na problematiko ◊ lingv. odnosna beseda… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • Военный орден Железного трилистника — Военный орден Железного трилистника …   Википедия

  • fr̀tālj — m 〈G frtálja〉 reg. 1. {{001f}}četvrti dio čega; četvrt, četvrtina, kvarat 2. {{001f}}firtl ∆ {{001f}}∼ dva četvrt dva, odnosno 1h 15’; tri ∼a dva tričetvrt dva, odnosno 1h 45’, itd. ✧ {{001f}}njem …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kȗt — m 〈G kúta, N mn kútovi〉 1. {{001f}}mat. dio ravnine omeđen dvjema zrakama (krakovi kuta) sa zajedničkom početnom točkom (vrh kuta) [šiljasti ∼; tupi ∼]; ako je istaknut poredak zraka, kut je orijentiran; ovisno o orijentaciji, razlikuju se nul… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • paralèla — paralèl|a (paralȅla) ž 〈G mn paralélā〉 1. {{001f}}općenito a. {{001f}}usporedba, poredba [napraviti ∼u, razg. usporediti] b. {{001f}}analogija 2. {{001f}}mat. pravac ili krivulja čije su sve točke jednako udaljene od zadanog pravca odnosno… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pozírati — (∅, komu) dv. 〈prez. pòzīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}a. {{001f}}u likovnim umjetnostima, namjestiti/namještati se u stav odnosno određeni položaj prema kojem slikar ili kipar izvodi ljudski lik (za akt, za… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pôl — pôl1 pril., {{c=1}}v. {{ref}}pȍla{{/ref}}, {{ref}}pô{{/ref}} pôl2 m 〈N mn pólovi, G pólōvā〉 1. {{001f}}geogr. krajnja točka zamišljene rotacijske osi nebeskih tijela [Sjeverni ∼; Južni ∼] 2. {{001f}}fiz. pozitivno ili negativno nabijen izvor… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • srȅdnjica — ž mat. 1. {{001f}}dužina koja spaja polovišta dviju stranica trokuta odnosno polovišta krakova trapeza 2. {{001f}}duljina te dužine, jednaka je polovici treće stranice trokuta, odnosno poluzbroju duljina baza trapeza …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • srednjica — srȅdnjica ž DEFINICIJA mat. 1. dužina koja spaja polovišta dviju stranica trokuta odnosno polovišta krakova trapeza 2. duljina te dužine, jednaka je polovici treće stranice trokuta, odnosno poluzbroju duljina baza trapeza ETIMOLOGIJA vidi sredina …   Hrvatski jezični portal


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.