snebivati
snebívati se nesvrš. <prez. snèbīvām se, pril. sad. -ajūći se, gl. im. -ānje>
DEFINICIJA
pretjerano se ili namješteno čuditi, iščuđavati se, skandalizirati se
ETIMOLOGIJA
vidi snebiti

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • snebívati se — nesvrš. 〈prez. snèbīvām se, pril. sad. ajūći se, gl. im. ānje〉 pretjerano se ili namješteno čuditi, iščuđavati se, skandalizirati se …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • mı̏o — prid. 〈odr. mı̏lī〉 1. {{001f}}koji se voli, koji je voljen; drag, umiljat [mili moj] 2. {{001f}}koji je ugodan oku; ljubak, dražestan ⃞ {{001f}}(činiti što) do mile volje koliko se hoće, koliko je komu drago, koliko želja traži, do sita; (držati… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • skandalizírati — (koga, se) dv. 〈prez. skandalìzīrām (se), pril. sad. ajūći (se), pril. pr. āvši (se), gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(koga) izaz(i)vati, stvarati dojam skandala; sablazniti//sablažnjavati 2. {{001f}}(se) a. {{001f}}shvatiti/shvaćati nešto kao skandal b …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • snèbiti se — svrš. 〈prez. snȅbijēm se, pril. pr. īvši se, prid. rad. snèbio se〉, {{c=1}}v. {{ref}}snebivati se{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • snebiti — snèbiti se svrš. <prez. snȅbijēm se, pril. pr. īvši se, prid. rad. snèbio se> DEFINICIJA v. snebivati ETIMOLOGIJA s (a) + v. ne + v. biti …   Hrvatski jezični portal

  • skandalizirati — skandalizírati dv. <prez. skandalìzīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. (koga) izaz (i)vati, stvoriti/stvarati dojam skandala; sablazniti/sablažnjavati 2. (se) a. shvatiti/shvaćati nešto kao skandal b. iron.… …   Hrvatski jezični portal

  • šicati — šícati (se) nesvrš. <prez. šȋcām (se), pril. sad. ajūći (se), gl. im. ānje> DEFINICIJA reg. 1. skanjivati se, snebivati se, osjećati se pogođen čijim riječima 2. gađati, ciljati ETIMOLOGIJA vidi šica …   Hrvatski jezični portal

  • mio — mȉo prid. <odr. mȉlī> DEFINICIJA 1. koji se voli, koji je voljen [mili moj]; drag, milostan, umiljat 2. koji je ugodan oku; dražestan, ljubak FRAZEOLOGIJA (činiti što) do mile volje koliko se hoće, koliko je komu drago, koliko želja traži,… …   Hrvatski jezični portal