snebiti
snèbiti se svrš. <prez. snȅbijēm se, pril. pr. -īvši se, prid. rad. snèbio se>
DEFINICIJA
ETIMOLOGIJA
s (a)- + v. ne + v. biti

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • snèbiti se — svrš. 〈prez. snȅbijēm se, pril. pr. īvši se, prid. rad. snèbio se〉, {{c=1}}v. {{ref}}snebivati se{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • snebivati — snebívati se nesvrš. <prez. snèbīvām se, pril. sad. ajūći se, gl. im. ānje> DEFINICIJA pretjerano se ili namješteno čuditi, iščuđavati se, skandalizirati se ETIMOLOGIJA vidi snebiti …   Hrvatski jezični portal

  • skandalizirati — skandalizírati dv. <prez. skandalìzīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. (koga) izaz (i)vati, stvoriti/stvarati dojam skandala; sablazniti/sablažnjavati 2. (se) a. shvatiti/shvaćati nešto kao skandal b. iron.… …   Hrvatski jezični portal