blagdanji
blȁgdānji prid.
DEFINICIJA
arh., v. blagdanski [u posvećene blagdanje dni]
ETIMOLOGIJA
vidi blagdan

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • blagdanski — blȁgdānskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na blagdan i blagdane [blagdanski ručak; blagdansko raspoloženje]; blagdanji ETIMOLOGIJA vidi blagdan …   Hrvatski jezični portal