socijus
sȏcijus m
DEFINICIJA
rij. neob. suradnik u zajedničkom poslu ili obrtu; drug, ortak
ETIMOLOGIJA
vidi socijalan

Hrvatski jezični portal. 2014.