osvetiti


osvetiti
osvétiti (se) svrš. <prez. òsvētīm (se), pril. pr. -īvši (se), prid. trp. òsvēćen>
DEFINICIJA
1. (koga, što) izvršiti osvetu
2. (se) a. izvršiti osvetu, uzvratiti b. biti kažnjen, loše proći zbog nekog postupka [to bi ti se moglo osvetiti]
ETIMOLOGIJA
vidi osveta

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • osvétiti — (koga, što, se) svrš. 〈prez. òsvētīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. òsvēćen〉 1. {{001f}}(koga, što) izvršiti osvetu 2. {{001f}}(se) a. {{001f}}izvršiti osvetu, uzvratiti b. {{001f}}biti kažnjen, loše proći zbog nekog postupka [to bi ti se… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • osvétiti — im dov. (ẹ̄ ẹ̑) zastar. maščevati: osvetiti očetovo smrt; osvetiti se komu; osvetil se je nad otroki …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • osvetíti — in osvétiti im dov. (ȋ ẹ) knjiž. osvetliti: svetilka se je zibala in od časa do časa osvetila kot, v katerem sta sedela / zarja je osvetila hribe …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • kabànica — kabànic|a ž ogrtač za zaštitu od kiše, vjetra i hladnoće ∆ {{001f}}kišna ∼a kabanica za zaštitu od kiše; pastirska ∼a kabanica od valjane vune, kratkih rukava ⃞ {{001f}}okrenuti/okretati, obrnuti/obrtati ∼u (prema vjetru) pejor.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • mjȅra — mjȅr|a ž 〈G mn mjêrā〉 1. {{001f}}term. standard ili sustav koji se upotrebljava za mjerenje veličine, količine ili stupnja 2. {{001f}}mat. funkcija s posebnim svojstvima, zadanim na temelju apstrahiranja intuitivnih pojmova duljine, ploštine,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • mı̏o — prid. 〈odr. mı̏lī〉 1. {{001f}}koji se voli, koji je voljen; drag, umiljat [mili moj] 2. {{001f}}koji je ugodan oku; ljubak, dražestan ⃞ {{001f}}(činiti što) do mile volje koliko se hoće, koliko je komu drago, koliko želja traži, do sita; (držati… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • naplátiti — (što kome, se) svrš. 〈prez. nàplātīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. nàplāćen〉 1. {{001f}}uzeti novac za prodanu robu, obavljen posao ili uslugu 2. {{001f}}primiti odgovarajući iznos za vrijednosni papir; unovčiti 3. {{001f}}pren. osvetiti… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nôs — m 〈G nȍsa, A nôs, L nòsu, N mn nȍsovi〉 1. {{001f}}a. {{001f}}anat. organ njuha i jedan od dišnih organa u ljudi i životinja b. {{001f}}meton. njuh [imati dobar ∼] 2. {{001f}}razg. (+ potenc.) ono što se ističe kao nos na licu (npr. šiljak… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • odúžiti se — (komu) svrš. 〈prez. òdūžīm se, pril. pr. īvši se, prid. rad. odúžio se〉 1. {{001f}}uzvratiti kome za kakvo dobro ili za uslugu, vratiti dug 2. {{001f}}pren. razg. vratiti zlo zlim, osvetiti se 3. {{001f}}produljiti se …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • osvećívati — (koga, što, se) nesvrš. 〈prez. osvèćujēm (se), pril. sad. osvèćujūći (se), gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}osvetiti{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.