smrznutost
smȑznūtōst ž <G -osti, I -osti/-ošću>
DEFINICIJA
osobina onoga koji se smrzao, svojstvo onoga što se smrzlo
ETIMOLOGIJA
vidi smrznuti

Hrvatski jezični portal. 2014.