oslobođenost


oslobođenost
oslòbođenōst ž <G -osti, I -osti/-ošću>
DEFINICIJA
odlika ili stanje onoga koji je oslobođen
ETIMOLOGIJA

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • oslòbođenōst — ž odlika ili stanje onoga koji je oslobođen …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • atonalitet — atonalìtēt m <G atonalitéta> DEFINICIJA glazb. stil i način komponiranja, oslobođenost od tonaliteta ili tonalnih odnosa, jednako vrednovanje svih tonova; atonalitetna muzika, atonalnost ETIMOLOGIJA vidi atona …   Hrvatski jezični portal

  • dezangažman — dezangàžmān m <G dezangažmána> DEFINICIJA oslobođenost od obveza, opr. angažman ETIMOLOGIJA dez + v. angažirati, angažman …   Hrvatski jezični portal


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.