smušen
smȗšen prid. <odr. -ī>
DEFINICIJA
1. nesuvisao
2. smeten, zbunjen, rastresen
ETIMOLOGIJA
s (a)- + v. muha

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • smȗšen — prid. 〈odr. ī〉 1. {{001f}}koji je nesuvisao 2. {{001f}}koji je smeten; zbunjen, rastresen …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • smušenjak — smušènjāk m <G smušenjáka, N mn smušenjáci> DEFINICIJA onaj koji je smušen; smušenik ETIMOLOGIJA vidi smušen …   Hrvatski jezični portal

  • smušeno — smȗšeno pril. DEFINICIJA na smušen način, sa smušenošću ETIMOLOGIJA vidi smušen …   Hrvatski jezični portal

  • smušenost — smȗšenōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA stanje ili osobina onoga koji je smušen ETIMOLOGIJA vidi smušen …   Hrvatski jezični portal

  • anàrhičan — anàrhič|an prid. 〈odr. čnī〉 1. {{001f}}koji je bez vlasti [∼no stanje nakon velikih nemira] 2. {{001f}}koji je u neredu, u kojem nema sustava [∼an način razmišljanja]; nesistematičan, zbrkan, smušen, kaotičan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • br̀ljiv — prid. 〈odr. ī〉 koji brlja, koji kvari; nepouzdan, smušen, neuredan, nemaran …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • galimàtijas — m zbrkan, smušen i nejasan pismeni sastav ili govor ✧ {{001f}}fr …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • gláva — gláv|a ž 〈A glȃvu, N mn glȃve〉 1. {{001f}}anat. a. {{001f}}dio tijela čovjeka i viših životinja koji sadrži mozak, usta i osjetilne organe b. {{001f}}gornji dio neke strukture ili organa [∼a gušterače] 2. {{001f}}taj dio tijela kao sjedište uma,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • hàndrast — prid. 〈odr. ī〉 razg. koji je smušen, nesređen, površan u postupcima …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • isprèmijēšan — prid. 〈odr. ī〉 1. {{001f}}onaj koji je promijenjen u sastavu, susjedstvu ili poretku, onaj koji je dobiven kao nešto novo u tome što je bio ispremiješan 2. {{001f}}pren. koji je izgubio red i ljepotu; zbrkan, smušen …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika