neotomizam


neotomizam
neotomìzam m <G -zma>
DEFINICIJA
fil. novotomizam, usp. neoskolastika
ETIMOLOGIJA
neo- + v. Toma, tomizam

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • neoskolastika — neoskolàstika ž <D L ici> DEFINICIJA fil. obnavljanje skolastičke filozofije 1. na osnovi učenja Tome Akvinskog pokušava se u 16. st. dokazati da sveukupni razvoj kulture i mišljenja nosi u sebi bitne elemente skolastičkog duha (kao jedna… …   Hrvatski jezični portal

  • novotomizam — novotomìzam m DEFINICIJA v. neotomizam …   Hrvatski jezični portal


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.