sniježak
snijéžak m <G snijéška, N mn -šci, G snijȇžākā>
DEFINICIJA
dem. od snijeg
ETIMOLOGIJA
vidi snijeg

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • snijéžak — m 〈G snijéška, N mn šci, G snijêžākā〉 dem. od snijeg …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika