snijeti
snijȇti (što) svrš. <prez. snèsēm, pril. pr. -ēvši, prid. trp. snèsen>
DEFINICIJA
1. donijeti s višeg mjesta na niže; sanijeti
2. v. nesti (o pticama) [kokoš je snijela jaje]
ETIMOLOGIJA
vidi snositi

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • snijêti — (što) svrš. 〈prez. snèsēm, pril. pr. ēvši, prid. trp. snèsen〉 1. {{001f}}donijeti s višeg mjesta na niže; sanijeti 2. {{001f}}(o pticama), {{c=1}}v. {{ref}}nesti{{/ref}} [kokoš je snijela jaje] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ergotìzam — m 〈G zma〉 pat. trovanje brašnom u kojem ima snijeti ili lijekom u kojem ima ergot alkaloida; vatra Sv. Antuna …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nȅsti — (što) nesvrš. 〈prez. nèsēm, pril. sad. nèsūći, prid. rad. nȅsao, prid. trp. nèsen, gl. im. nèsēnje〉 nositi jaja [kokoš nese jaja]; snijeti …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sanòsiti — (što) nesvrš. 〈prez. sànosīm, pril. sad. sànosēći, gl. im. sànošēnje〉, {{c=1}}v. {{ref}}snijeti{{/ref}}, {{ref}}sanijeti{{/ref}}, {{ref}}snositi{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • snòsiti — (što) nesvrš. 〈prez. snȍsīm, pril. sad. snȍsēći, gl. im. snȍšēnje〉 1. {{001f}}nositi s nekog mjesta koje je gore na neko mjesto koje je dolje, u nekom za to potrebnom trajanju [∼ pokućstvo s drugog kata na prvi], {{c=1}}usp. {{ref}}snijeti… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sànijēti — svrš. 〈prez. sanèsēm, pril. pr. ēvši, imp. sanèsi, prid. rad. sȁnio〉 snijeti (1) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sanijeti — sànijēti svrš. <prez. sanèsēm, pril. pr. ēvši, imp. sanèsi, prid. rad. sȁnio> DEFINICIJA snijeti (1) ETIMOLOGIJA vidi snositi …   Hrvatski jezični portal

  • sanositi — sanòsiti (što) nesvrš. <prez. sànosīm, pril. sad. sànosēći, gl. im. sànošēnje> DEFINICIJA v. snijeti, sanijeti ETIMOLOGIJA vidi snositi …   Hrvatski jezični portal

  • ustilaginizam — ustilaginìzam m <G zma> DEFINICIJA pat. otrovanje sporama kukuruzne snijeti ETIMOLOGIJA lat. usthilago: biljka slična čičku ≃ ustulatus: izgoren + izam …   Hrvatski jezični portal

  • ecidija — ecìdija ž DEFINICIJA bot. vrsta snijeti na bilju ETIMOLOGIJA lat. aecidium …   Hrvatski jezični portal