aforistički
aforìstičkī prid.
DEFINICIJA
koji se odnosi na aforistiku [aforistički stil; aforističko izražavanje]
ETIMOLOGIJA
vidi aforizam

Hrvatski jezični portal. 2014.