smrdljivica
smr̀dljivica ž
DEFINICIJA
ETIMOLOGIJA
vidi smrad

Hrvatski jezični portal. 2014.