smrekovača
smrȅkovača ž
DEFINICIJA
rakija od smreke
ETIMOLOGIJA
vidi smreka

Hrvatski jezični portal. 2014.