smrčevina
smr̀čevina ž
DEFINICIJA
reg., v. smrekovina
ETIMOLOGIJA
vidi smrča

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • smrȅkovina — ž smrekovo drvo kao građa; smrčevina …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • smrekovina — smrȅkovina ž DEFINICIJA smrekovo drvo kao građa; smrčevina ETIMOLOGIJA vidi smreka …   Hrvatski jezični portal