merkantilan


merkantilan
mȅrkantīlan prid. <odr. -lnī>
DEFINICIJA
koji se odnosi na trgovinu; trgovački, unosan
ETIMOLOGIJA
fr. mercantile, tal.lat. mercans: kupac ← mercari: kupiti

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • merkantilistički — merkantilìstički pril. DEFINICIJA kao merkantilist, na način merkantilista ETIMOLOGIJA vidi merkantilan …   Hrvatski jezični portal

  • merkantilizam — merkantilìzam m <G zma> DEFINICIJA 1. ekon. doktrina i praksa u razvijenim dijelovima Europe (16. do 18. st.), u prvi je plan stavljala razvoj trgovine, osobito međunarodne, kao najefikasniji način stjecanja novčanog suficita kojim se jača… …   Hrvatski jezični portal

  • merkantilist — merkantìlist (merkantilȉst) m DEFINICIJA pristalica ili tumač merkantilizma ETIMOLOGIJA vidi merkantilan …   Hrvatski jezični portal

  • merkantilistica — merkantìlistica (merkantìlistkinja) ž DEFINICIJA v. merkantilist ETIMOLOGIJA vidi merkantilan …   Hrvatski jezični portal

  • merkantilistički — merkantilìstičkī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na merkantilizam i merkantiliste ETIMOLOGIJA vidi merkantilan …   Hrvatski jezični portal


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.