merkaptopurin


merkaptopurin
merkaptopùrīn m <G merkaptopurína>
DEFINICIJA
farm. antikancerogeno sredstvo, najčešće se daje oralno u oboljenjima leukemijskog tipa
ETIMOLOGIJA
v. merkaptani + njem. Purin, osnovni sastojak nukleinskih kiselina

Hrvatski jezični portal. 2014.


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.