meridijanski


meridijanski
meridìjānskī prid.
DEFINICIJA
koji je dio meridijana, koji se odnosi na meridijan
SINTAGMA
meridijanska cirkulacija meteor. strujanje velike skale uzduž meridijana, tj. približno u smjeru S-J;
meridijanski instrumenti astron. instrumenti postavljeni tako da slijede određeni meridijan;
meridijanski krug astron. osnovni instrument u astronomskom opservatoriju, služi za određivanje koordinata zvijezda
ETIMOLOGIJA
vidi meridijan

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • meridìjānskī — meridìjānsk|ī prid. koji je dio meridijana, koji se odnosi na meridijan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.