smokvar
smȍkvār m
DEFINICIJA
1. onaj koji uzgaja smokve
2. pren. šeprtlja
ETIMOLOGIJA
vidi smokva

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • vòlić — vòlić1 m 1. {{001f}}dem. i hip. od vol 2. {{001f}}pejor. glupa muška osoba (ob. mlađa, snažna) vòlić2 m zool. ptica smokvar, grmuša (Sylvia simplex); smokvarica …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • volić — vòlić2 m DEFINICIJA zool. ptica smokvar, grmuša (Sylvia simplex); smokvarica ETIMOLOGIJA v. vol …   Hrvatski jezični portal