mjenica


mjenica
mjȅnica ž
DEFINICIJA
bank. zakonska isprava kojom se tko obvezuje da drugoj strani isplati upisanu svotu u ugovorenom roku
ETIMOLOGIJA
v. mijena

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • bjȁnko — pril. 1. {{001f}}bank. načelno prihvaćena obveza, čiji se opseg kasnije utvrđuje [∼ kredit osobni kredit bez stvarnog pokrića] 2. {{001f}}pristanak dan »na neviđeno« ∆ {{001f}}∼ mjenica potpisana nepopunjena mjenica; ∼ potpis potpis na praznom… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • trȁta — ž 〈G mn trȃtā〉 1. {{001f}}ekon. mjenica kod koje izdavatelj (trasant) nalaže drugoj osobi (trasatu) da bezuvjetno u roku označenom u mjenici isplati označenu svotu vjerovniku (remitentu) ili da to učini na njegov zahtjev; prijenosna mjenica 2.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • vı̏đēnje — vı̏đēnj|e sr 1. {{001f}}〈gl. im.〉, {{c=1}}v. {{ref}}vidjeti{{/ref}} 2. {{001f}}susret ili upoznavanje roditelja budućih mladenaca [ići na ∼e] 3. {{001f}}pogled na što kao problem ili predmet obrade, vizija čega [njegovo ∼e modernog baleta] ∆… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bianco — (izg. bjȃnko) m DEFINICIJA 1. bank. načelno prihvaćena obveza, čiji se opseg kasnije utvrđuje [bianco kredit osobni kredit bez stvarnog pokrića] 2. pristanak dan »na neviđeno«; blanko SINTAGMA bianco mjenica potpisana nepopunjena mjenica; bianco… …   Hrvatski jezični portal

  • prihvatiti — prìhvatiti svrš. <prez. īm, pril. pr. īvši, prid. trp. prìhvaćen> DEFINICIJA 1. (što) a. uzeti što od onoga koji daje ili predaje [prihvatiti kovčeg; prihvatiti mjenicu svojim potpisom jamčiti da će mjenica biti plaćena] b. primiti na sebe …   Hrvatski jezični portal

  • trata — trȁta ž <G mn trȃtā> DEFINICIJA 1. ekon. mjenica kod koje izdavatelj (trasant) nalaže drugoj osobi (trasatu) da bezuvjetno u roku označenom u mjenici isplati označenu svotu vjerovniku (remitentu) ili da to učini na njegov zahtjev;… …   Hrvatski jezični portal

  • viđenje — vȉđēnje sr DEFINICIJA 1. <gl. im.>, v. vidjeti 2. susret ili upoznavanje roditelja budućih mladenaca [ići na viđenje] 3. pogled na što kao problem ili predmet obrade, vizija čega [njegovo viđenje modernog baleta] SINTAGMA mjenica po viđenju …   Hrvatski jezični portal

  • dato — dȁto pril. DEFINICIJA od izdavanja (ob. oznaka u bankarskim i trgovačkim poslovima koja rok za izvršenje nekog posla započinje s trenutkom izdavanja vrijednosnice ili naloga) SINTAGMA dato mjenica mjenica kojoj rok plaćanja teče od dana izdavanja …   Hrvatski jezični portal

  • devíza — ž 1. {{001f}}a. {{001f}}mudra izreka koja se uzima kao životno pravilo ili orijentacija u raznim prilikama b. {{001f}}krilatica, parola [naša ∼ je – pošteno] 2. {{001f}}geslo u heraldici, uz amblem ili grb na zastavama, portalima, medaljama,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dìskontnī — prid. koji se odnosi na diskont ∆ {{001f}}∼ posao bank. posao kojim banka daje kredite na temelju poslovnih (robnih) mjenica koje potječu iz proizvodnje i prometa …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.