smokva
smȍkva ž <G mn -kāvā/-ī>
DEFINICIJA
1. bot. a. voćka (Ficus carica) iz porodice dudova (Moraceae), raste u toplim krajevima; indžir b. plod te voćke
2. zool. morska riba koštunjača (Labrus bimaculatus) iz porodice usnača (Labridae)
FRAZEOLOGIJA
hajd u smokve eufem. hajde kvragu
ONOMASTIKA
pr. (nadimačko): Smȍkvina (180, Rijeka, Zagreb, Dubrovnik)
mikrotop.: Smokòvīk, Smȍkvica
top. (naselja): Smȍkvica (Pag, 59 stan.), Smȍkvica Kr̀mpotskā (Crikvenica, 29 stan.)
ETIMOLOGIJA
prasl. *smoky (rus. smókva, polj. smokwa) ← got. smakka (isprva: ukusno voće)

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • smókva — e ž (ọ̑) nizko južno drevo z dlanastokrpimi listi ali njegov sočni, sladki sad: gojiti smokve; košara zrelih smokev / suhe smokve ◊ bot. indijska smokva opuncija …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • Hotel Park Smokva Pag — (Паг,Хорватия) Категория отеля: 4 звездочный отель Адрес: Golija bb, 23250 Паг, Хорват …   Каталог отелей

  • smokvica — smȍkvica ž DEFINICIJA 1. dem. i hip. od smokva u zn. stabla i ploda 2. zool., v. lumbrak ETIMOLOGIJA vidi smokva …   Hrvatski jezični portal

  • смоква — смоковница, цслав., ст. слав. смокы, род. п. смокъве σῦκον, συκομορέα (Супр.), болг. смоква, сербохорв. смо̏ква, словен. smọ̑kǝv, польск. smokwa. Напротив, чеш. smokva фига, смоква , в. луж. smokwa – то же представляют собой неологизмы; см.… …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • Proto-Slavic borrowings — Numerous lexemes that are reconstructable for Proto Slavic language were borrowed from various tribes that Proto Slavic speakers came into contact with, either in prehistorical times or during their expansion when they first appeared in the 6th… …   Wikipedia

  • fı̏ga — fı̏g|a ž 〈D L i, G mn fîgā〉 1. {{001f}}reg. smokva 2. {{001f}}razg. palac stavljen između kažiprsta i srednjaka u znak poruge ili prkosnog odbijanja, uskraćivanja čega; šipak ⃞ {{001f}}držati ∼e (komu) palac smjestiti između kažiprsta i srednjeg… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pètrovača — ž bot. jabuka, kruška, smokva itd. koja sazrijeva o Petrovu; petrovnjača …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • smȍkvica — ž 1. {{001f}}dem. i hip. od smokva u zn. stabla i ploda 2. {{001f}}zool., {{c=1}}v. {{ref}}lumbrak{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ìndījskī — ìndījsk|ī prid. koji se odnosi na Indiju i Indijce ∆ {{001f}}∼a konoplja, {{c=1}}v. {{ref}}konoplja ∆{{/ref}}; ∼a lađica zool. četveroškržni glavonožac toplih mora (Nautilus); ∼a smokva bot. vrsta kaktusa (Opuntia ficus – indica) iz porodice… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • žȁbica — žȁbica1 ž 1. {{001f}}hip. i dem. od žaba 2. {{001f}}naprava koja pridržava i ima jedan pokretan dio; kvačica 3. {{001f}}a. {{001f}}igračka nalik na žabu b. {{001f}}igračka koja skače c. {{001f}}sitna petarda 4. {{001f}}bacanje plosnatog kamena… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika