smočnica
smòčnica ž
DEFINICIJA
ETIMOLOGIJA
vidi smočiti

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • smòčnica — ž, {{c=1}}v. {{ref}}ostava{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kòmora — ž 〈G mn kȍmōrā〉 1. {{001f}}razg. a. {{001f}}soba za spavanje u seljačkoj kući; izba b. {{001f}}smočnica, ostava 2. {{001f}}term. zatvoren prostor ili unutrašnjost čega uređen za određene potrebe [tamna ∼; suha ∼] 3. {{001f}}vojn. pov. formacija… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ȍstava — ž 1. {{001f}}prostorija u kući ili stanu u kojoj se drži hrana; smočnica, špajza 2. {{001f}}pravn. akt kojim jedna strana predaje drugoj pokretnine na čuvanje uz ugovornu obvezu da ih nakon isteka roka, ili na njezin zahtjev, vrati; depozit 3.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ostava — ȍstava ž DEFINICIJA 1. prostorija u kući ili stanu u kojoj se drži hrana; smočnica, špajza 2. pravn. akt kojim jedna strana predaje drugoj pokretnine na čuvanje uz ugovornu obvezu da ih nakon isteka roka, ili na njezin zahtjev, vrati; depozit 3.… …   Hrvatski jezični portal

  • pantry — (izg. pȅntri) m DEFINICIJA soba za serviranje prije donošenja jela na stol (na brodu); smočnica, ostava ETIMOLOGIJA engl. ← stfr. panetièrie: soba za kruh ≃ lat. panis: kruh …   Hrvatski jezični portal

  • komora — kòmora ž <G mn kȍmōrā> DEFINICIJA 1. razg. a. soba za spavanje u seljačkoj kući; izba b. smočnica, ostava 2. term. zatvoren prostor ili unutrašnjost čega uređen za određene potrebe [tamna komora; suha komora] 3. vojn. pov. formacija ili dio …   Hrvatski jezični portal

  • dispenza — dìspenza ž DEFINICIJA 1. a. kat. oprost, oslobođenje (od obveza crkvenih zakona u pojedinačnim slučajevima) b. pravn. dopuštenje da se ostvari neko pravo unatoč zabrani ili drugačijim zakonskim rješenjima (npr. pri sklapanju braka bliskih… …   Hrvatski jezični portal

  • hudžera — hȕdžera (ȕdžera) ž DEFINICIJA reg. 1. pomoćna prostorija uz kuhinju, smočnica 2. koliba ETIMOLOGIJA tur. hücre ← arap. ḥuǧrä: soba …   Hrvatski jezični portal