smlaviti
smlȁviti svrš. <prez. -īm, pril. pr. -īvši, prid. trp. smlȁvljen>
DEFINICIJA
1. (koga, što) uništiti mlavljenjem; zdrobiti
2. (koga) potući, poraziti [smlavit ću te!]
ETIMOLOGIJA
s (a)- + v. mlaviti

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • smlavljivati — smlavljívati (koga, što) nesvrš. <prez. smlàvljujēm, pril. sad. smlàvljujūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. smlaviti ETIMOLOGIJA vidi smlaviti …   Hrvatski jezični portal

  • dòtūći — (koga, što) svrš. 〈prez. dotúčem, pril. pr. dòtukāvši, imp. dotúci, prid. trp. dotùčen〉 1. {{001f}}ubiti već onesposobljenoga 2. {{001f}}pobijediti u potpunosti, smlaviti, dokraja potući 3. {{001f}}u potpunosti pobiti koga u mišljenju, ostaviti… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kȁša — kȁš|a ž 〈G mn kȃšā〉 1. {{001f}}kulin. žitko jelo koje se jede žlicom [zobena ∼a; ječmena ∼a; heljdina ∼a] 2. {{001f}}nešto po žitkosti slično kaši 3. {{001f}}pren. zbrka, smutnja i sl. ⃞ {{001f}}hladiti ∼u tražiti izlaz iz mučne situacije; jesti …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • lèpinja — lèpinj|a ž 1. {{001f}}mekana šupljikava pogača od bijela brašna 2. {{001f}}nakn. shv., {{c=1}}v. {{ref}}somun{{/ref}} ⃞ {{001f}}napraviti ∼u 1. {{001f}}(od čega) razg. udarcem smlaviti što tako da postane plosnat kao lepinja 2. {{001f}}(od koga)… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • shr̀vati — (sr̀vati rij. ekspr.) (koga) svrš. 〈prez. ām, pril. pr. āvši, prid. trp. shȑvān〉 učiniti vrlo umornim, učiniti nemoćnim količinom napora, rada, duševne boli, nevolje itd.; smlaviti …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • smlavljívati — (koga, što) nesvrš. 〈prez. smlàvljujēm, pril. sad. smlàvljujūći, gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}smlaviti{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zdròbiti — (koga, što, se) svrš. 〈prez. zdrȍbīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. zdrȍbljen〉 1. {{001f}}(što, koga) stiskanjem i upotrebom snage razmrviti, učiniti da se usitni u više manjih komada ili mrva 2. {{001f}}pren. uništiti da ništa ne… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • shrvati — shr̀vati (sr̀vati) DEFINICIJA rij. ekspr. (koga) svrš. <prez. ām, pril. pr. āvši, prid. trp. shȑvān> učiniti vrlo umornim, učiniti nemoćnim količinom napora, rada, duševne boli, nevolje itd.; smlaviti ETIMOLOGIJA s (a) + v. hrvati …   Hrvatski jezični portal

  • lepinja — lèpinja ž DEFINICIJA 1. mekana šupljikava pogača od bijela brašna 2. nakn. shv., v. somun FRAZEOLOGIJA napraviti lepinju 1. (od čega) razg. udarcem smlaviti što tako da postane plosnat kao lepinja 2. (od koga) prijetiti takvom radnjom ETIMOLOGIJA …   Hrvatski jezični portal

  • kaša — kȁša1 ž <G mn kȃšā> DEFINICIJA 1. kulin. žitko jelo koje se jede žlicom [zobena kaša; ječmena kaša; heljdina kaša] 2. nešto po žitkosti slično kaši 3. pren. zbrka, smutnja i sl. FRAZEOLOGIJA hladiti kašu tražiti izlaz iz mučne situacije;… …   Hrvatski jezični portal