mudrac


mudrac
mùdrac m <G mudràca, V mȕdrāče, G mn mudrácā>
DEFINICIJA
1. prosvijetljen, pametan čovjek
2. pren. iron. onaj koji radi u svoju korist, nepogrešivo lukav
ETIMOLOGIJA
vidi mudar

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • mùdrac — m 〈G mudràca, V m‹drāče, G mn mudrácā〉 1. {{001f}}prosvijetljen, pametan čovjek 2. {{001f}}pren. iron. onaj koji radi u svoju korist, nepogrešivo lukav …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • mȃg — m 〈N mn mȃgi, G mágā〉 1. {{001f}}pov. član svećeničke kaste u starih naroda; učenjak, astrolog, svećenik, mudrac 2. {{001f}}onaj kome se pripisuju nadnaravna svojstva; vrač, čarobnjak 3. {{001f}}zast. prosvijetljen čovjek, mudrac 4. {{001f}}retor …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • mag — mȃg m <N mn mȃgi, G mágā> DEFINICIJA 1. pov. član svećeničke kaste u starih naroda; astrolog, mudrac, svećenik, učenjak 2. onaj kome se pripisuju nadnaravna svojstva; čarobnjak, vrač 3. zast. prosvijetljen čovjek; mudrac 4. retor. vrlo… …   Hrvatski jezični portal

  • Ranko Matasović — (May 14, 1968, Zagreb) is a Croatian linguist, Indo Europeanist and Celticist.He was born and raised in Zagreb where he attended primary and secondary school. At the Faculty of philosophy at the University of Zagreb he graduated linguistics and… …   Wikipedia

  • mùdrački — pril. kao mudrac, na način mudraca …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • tȃj — (tȃ ž, tô sr) zam. (pokazna) 〈G tȍgā (tê), D tȍmu/tòmē (tôj), I tîm (tôm), N mn tî (tê, tȃ)〉 1. {{001f}}a. {{001f}}ukazuje na pojam u blizini ili uopće u sferi sugovornika b. {{001f}}ukazuje na nešto što je spomenuo sugovornik ili o čemu je… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sofizam — sofìzam m <G zma, N mn zmi> DEFINICIJA 1. prividno logičan, namjerno izvučen ili iskonstruiran netočan zaključak 2. sofisterija ETIMOLOGIJA grč. sóphisma; sophistḗs: mudrac; sophistḗrion: škola mudrovanja …   Hrvatski jezični portal

  • Tagore — (izg. tàgore) DEFINICIJA 1. Devēndranāh (1817 1905), hinduistički filozof i vjerski reformator nazivan Maharishi (Veliki mudrac); reformama oslobodio hinduističku vjeru i način života od nekih krutih zastarjelosti; napisao brojne knjige na… …   Hrvatski jezični portal

  • taj — tȃj zam. (tȃ ž, tȏ sr) <G tȍgā (tȇ), D tȍmu/tòmē (tȏj), I tȋm (tȏm), N mn tȋ (tȇ, tȃ)> (pokazna) DEFINICIJA 1. a. ukazuje na pojam u blizini ili uopće u sferi sugovornika b. ukazuje na nešto što je spomenuo sugovornik ili o čemu je osoba… …   Hrvatski jezični portal

  • rabi — rȁbi m <G ja> DEFINICIJA jud. 1. pov. a. počasni naziv židovskih teologa koji su od 1. do 6. st. interpretacijom Biblije i drugih priloga pridonijeli stvaranju Talmuda b. (Rabi) ime kakvim su Isusa zvali njegovi učenici 2. svaki ugledni… …   Hrvatski jezični portal


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.