smorac
smórac m <G -rca, N mn -rci, G smȏrācā>
DEFINICIJA
meteor. vjetar u sklopu cirkulacije kopno — more, koji za stabilna vremena, osobito u toplo doba godine, puše na Jadranu tijekom dana s mora prema kopnu; maestral, zmorac
ETIMOLOGIJA
s- (sa-) + v. more

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • smórac — m 〈G rca, N mn rci, G smôrācā〉 meteor. vjetar u sklopu cirkulacije kopno – more, koji za stabilna vremena, osobito u toplo doba godine, puše na Jadranu tijekom dana s mora prema kopnu; maestral, zmorac …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • maèstrāl — m 〈G maestrála〉 1. {{001f}}meteor. umjeren do jaki ljetni SZ vjetar koji puše u popodnevim satima (Egejsko i Jadransko more); smorac, zmorac 2. {{001f}}(Maestral) vojn. pov. akcija HVO i Armije BiH (rujan 1995) oslobađanja dijelova srednje i Z… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • maestral — maèstrāl m <G maestrála> DEFINICIJA 1. meteor. umjeren do jaki ljetni SZ vjetar koji puše u popodnevnim satima (Egejsko i Jadransko more); smorac, zmorac 2. (Maestral) vojn. pov. akcija HVO i Armije BiH (rujan 1995) oslobađanja dijelova… …   Hrvatski jezični portal