smolav
smȍlav prid. <odr. -ī>
DEFINICIJA
koji sadrži u sebi smolu (o drvetu)
ETIMOLOGIJA
vidi smola

Hrvatski jezični portal. 2014.