blaćanski
blȁćanskī prid.
DEFINICIJA
koji se odnosi na Blato i Blaćane
ETIMOLOGIJA
vidi Blato

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • blačanski — blȁčanskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na Blace i Blačane ETIMOLOGIJA vidi Blaca …   Hrvatski jezični portal