baćuška


baćuška
bàćuška m <G mn bȁćūškā/-ī>
DEFINICIJA
1. fam. zast. knjiž. prijatelju, dragi moj (pri oslovljavanju i obraćanju među Rusima) [izvoli baćuška, čaj]
2. pov. Rus
ETIMOLOGIJA
rus. bátjuška: otac, svećenik

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • bàćuška — m 〈G mn bȁćūškā/ ī〉 1. {{001f}}fam. zast. knjiž. prijatelju, dragi moj (pri oslovljavanju i obraćanju među Rusima) [izvoli ∼, čaj] 2. {{001f}}pov. Rus ✧ {{001f}}rus …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Russianism — Russianism, Russism, or Russicism is an influence of Russian language on other languages. In particular, Russianisms are Russian or russified words, expressions, or grammar constructs used in Slavic languages, languages of CIS states and… …   Wikipedia


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.