smrsivati
smrsívati (što) nesvrš. <prez. smr̀sujēm, pril. sad. smr̀sujūći, gl. im. -ānje>
DEFINICIJA
ETIMOLOGIJA
vidi smrsiti

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • smrsívati — (što) nesvrš. 〈prez. smr̀sujēm, pril. sad. smr̀sujūći, gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}smrsiti{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika