socijalist
socijàlist (socijalȉst) m
DEFINICIJA
1. onaj koji slijedi ili se bori za socijalizam
2. član socijalističke stranke
ETIMOLOGIJA
vidi socijalan

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • socijàlist — (socijalı̏st) m (socijàlistkinja ž) 1. {{001f}}onaj koji slijedi ili se bori za socijalizam 2. {{001f}}član socijalističke stranke …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • socijalìstički — pril. kao socijalist, na način socijalista …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • socijalistički — socijalìstički pril. DEFINICIJA kao socijalist, na način socijalista ETIMOLOGIJA vidi socijalan …   Hrvatski jezični portal

  • socijalistkinja — socijàlistkinja ž DEFINICIJA v. socijalist ETIMOLOGIJA vidi socijalan …   Hrvatski jezični portal

  • Blanqui — (izg. blankȉ) DEFINICIJA 1. Jérȏme Adolphe (1798 1854), francuski ekonomist, prvi sustavno obradio znanost političke ekonomije (Povijest političke ekonomije u Europi) 2. Louis Auguste (1805 1881), francuski socijalist, revolucionar i teoretičar,… …   Hrvatski jezični portal

  • Blanc — (izg. blȃn), Louis (1811 1882) DEFINICIJA francuski publicist i povjesničar, socijalist utopist; propagirao »društvene radionice« s radničkom upravom kao prvi korak prema pravednijem društvu …   Hrvatski jezični portal

  • Morris — (izg. mòris) DEFINICIJA 1. Charles (1901 1979), američki filozof, osnivač semiotike (Osnove teorije o znakovima) 2. William (1834 1896), engleski slikar, književnik i socijalist …   Hrvatski jezični portal

  • Mitterrand — (izg. miterȃn), François (1916 1996) DEFINICIJA dugogodišnji predsjednik Socijalističke partije Francuske i protivnik Ch. de Gaullea, prvi socijalist koji je izabran za predsjednika Francuske (1981 1995); vodio pragmatičnu politiku centra …   Hrvatski jezični portal

  • Matteoti — (izg. mateòti), Giacomo (1885 1924) DEFINICIJA talijanski političar, socijalist, odlučan protivnik fašizma; mučki umoren uz znanje B. Mussolinija …   Hrvatski jezični portal

  • Owen — (izg. ȏuen), Robert (1771 1858) DEFINICIJA engleski industrijalac i utopijski socijalist; u SAD u osniva prve komunističke općine na bazi egalitarizma koje se nisu održale; zatim »Veliki nacionalni strukovni savez« koji je u borbi za radnička… …   Hrvatski jezični portal