smrtnički
smȑtničkī prid.
DEFINICIJA
koji se odnosi na smrtnike
ETIMOLOGIJA
vidi smrt

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • smrtnički — smȑtnički pril. DEFINICIJA kao smrtnik, na način smrtnika ETIMOLOGIJA vidi smrt …   Hrvatski jezični portal