razgnjeviti


razgnjeviti
razgnjéviti (koga, što, se) svrš. <prez. ràzgnjēvīm, pril. pr. -īvši, prid. trp. ràzgnjēvljen>
DEFINICIJA
učiniti gnjevnim; postati gnjevan, rasrditi (se), razljutiti (se)
ETIMOLOGIJA
raz- + v. gnjev, gnjeviti

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • razgnjéviti — (koga, što, se) svrš. 〈prez. ràzgnjēvīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. ràzgnjēvljen〉 učiniti gnjevnim; postati gnjevan, rasrditi (se), razljutiti (se) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • razgnjevljivati — razgnjevljívati (koga, što, se) nesvrš. <prez. razgnjèvljujēm, pril. sad. razgnjèvljujūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. razgnjeviti ETIMOLOGIJA vidi razgnjeviti …   Hrvatski jezični portal

  • razgnjevljívati — (koga, što, se) nesvrš. 〈prez. razgnjèvljujēm (se), pril. sad. razgnjèvljujūći (se), gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}razgnjeviti{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • razjáriti — (koga, se) svrš. 〈prez. ràzjārīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. ràzjāren〉 dovesti (se) u stanje jarosti, postati jarostan; razbješnjeti se, razgnjeviti se …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • razjariti — razjáriti (koga, se) svrš. <prez. ràzjārīm, pril. pr. īvši, prid. trp. ràzjāren> DEFINICIJA dovesti (se) u stanje jarosti, postati jarostan; razbješnjeti se, razgnjeviti se ETIMOLOGIJA raz + v. jar, jariti …   Hrvatski jezični portal

  • ešofirati — ešofírati (koga, se) dv. <prez. ešòfīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA dovesti/dovoditi u stanje jarosti; razjariti, razgnjeviti, (na)ljutiti, uzrujati, žestiti se ETIMOLOGIJA fr. échauffer: zagrijati …   Hrvatski jezični portal


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.