soisati
sòisati dv. <prez. sòišēm, pril. sad. sòišūći, gl. im. -ānje>
DEFINICIJA
reg. ekspr.
1. (iz)vršiti nad kim ili nad čim pljačku; orobiti, (o)pljačkati
2. izvršiti/izvršavati napad na koga; napasti
ETIMOLOGIJA
tur. soymak

Hrvatski jezični portal. 2014.